Ceník pronájmu atelieru

 A  ATELIER X bez světelné techniky  jedn.  léto  zima
 1.  Fotoprodukce - reklama, komerční prezentace Kč/den*  3.120,-  3.750,-
 2.  - každá další započatá hodina Kč/hod.
 400,-  470,-
 3.  Videoprodukce - reklama, komerční prezentace Kč/den*  4.500,-  5.100,-
 4.  - každá další započatá hodina Kč/hod.  580,- 630,-
B  ATELIER L bez světelné techniky  jedn.  léto  zima
 1.  Fotoprodukce - reklama, komerční prezentace Kč/blok** 480,-  540,-
 2.  - každá další započatá hodina Kč/hod.
160,- 200,-
 3.  Videoprodukce - reklama, komerční prezentace Kč/blok**   1.200,-  1.260,-
 4.  - každá další započatá hodina Kč/hod.   300,- 320,-
 C  ATELIER XL bez světelné techniky (oba ateliery)***  jedn.  léto  zima
 1.  Fotoprodukce - reklama, komerční prezentace Kč/den* 4.200,-  5.100,-
 2.  - každá další započatá hodina Kč/hod.
 550,- 600,-
 3.  Videoprodukce - reklama, komerční prezentace Kč/den*  6.300,-  7.350,-
 4.  - každá další započatá hodina Kč/hod. 800,- 900,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH! 

 * den se počítá 8-hodinová pracovní doba 9.00-17.00 hod. 
 ** blok jsou 3 hodiny a to v rozmezí 9.00-17.00 hod. 
*** oba ATELIERY se pronajímají především pro větší produkce


ATELIER XL > CENÍK tabulky > Ceník pronájmu atelieru